O nas

Grupa KOMA jest polska grupą kapitałową, funkcjonującą na rynku od 2007 r. Tworzą ją równorzędne i samodzielne przedsiębiorstwa świadczące usługi na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży gospodarki odpadami, usług komunalnych oraz obrotem surowcami wtórnymi w Polsce pólnocno-wschodniej.

Zajmujemy się odbiorem odpadów stałych i ciekłych od klientów indywidualnych, firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Współpracujemy także z dużymi sieciami handlowymi. Codzienne docieramy do ponad 600 tys. mieszkańców, dzięki specjalistycznej flocie samochodowej, na którą składa się ponad 100 pojazdów do odbioru odpadów.

Nasze najważniejsze zadanie to dostosowanie oferty w sposób zaspokajający potrzeby oraz oczekiwania naszych aktualnych i potencjalnych klientów.

Misja Firmy

Naszą misją jest świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami na jak najwyższym poziomie przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Najważniejszy jest dla nas klient, a współpraca z nim zawsze opiera się na uczciwych i partnerskich zasadach. Realizując powierzone nam zadania stawiamy na profesjonalizm, dzięki czemu jesteśmy pewnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

Cele do osiągnięcia

  • Dbałość o klienta.
  • Ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych usług.
  • Rozbudowa floty samochodowej, będącej w posiadaniu firmy.
  • Realizowanie zadań w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
  • Poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska.
  • Profesjonalny i wykwalifikowany personel, realizujący postawione przez firmę cele oraz pozostający w służbie naszym obecnym i potencjalnym klientom.

Strategia rozwoju

KOMA doskonale zdaje sobie sprawę, iż w dobie bardzo silnej konkurencji na zainteresowanie
i zaufanie klienta może liczyć tylko ten, kto jest w stanie zagwarantować najwyższą jakość usług. Dlatego też stosując najnowsze technologie i rozwiązania innowacyjne, w zakresie gospodarki odpadami, a także zmotywowana i wykwalifikowana kadra pracownicza jest gwarantem najwyższej jakości. Promujemy i kształtujemy świadomość i zachowania proekologiczne, związane przecież niezwykle mocno z utrzymaniem czystości i racjonalną gospodarką odpadami.

Ciągłemu doskonaleniu podlega przede wszystkim system selektywnej zbiórki odpadów oraz inwestowanie w nowe pojemniki i specjalistyczne pojazdy do ich obsługi. Przyczynia się do tego również stała współpraca z zaprzyjaźnionymi firmami STORA ENSO, ZŁOMREX METAL, CMC, STENA RECYCLING.