O nas

KOMA jest polską grupą kapitałową, funkcjonująca na rynku od 2007 r., świadczącą usługi w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów. Grupę KOMA tworzą równorzędne i samodzielne przedsiębiorstwa. Szeroki zakres terytorialny, jak również, szeroki wachlarz usług sprawiają, że KOMA jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży gospodarki odpadami, usług komunalnych oraz obrotu surowcami wtórnymi w Polsce północno-wschodniej. Starając się dotrzeć do jak największej liczby klientów oferujemy swoje usługi na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz wciąż poszerzamy swoją działalność na obszarach województw: podlaskiego, mazowieckiego oraz kujawsko – pomorskiego.

Naszym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości przy zachowaniu pełnej terminowości oraz co najważniejsze konkurencyjnych cen. Korzystamy z nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, spełniającego wszelkie normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Oferujemy także szeroki wybór pojemników na odpady ze stosownymi atestami.

Nasze najważniejsze zadanie to dostosowanie oferty w sposób zaspokajający potrzeby oraz oczekiwania naszych aktualnych i potencjalnych klientów.

Misja Firmy

Naszą misją jest świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami na jak najwyższym poziomie przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Najważniejszy jest dla nas klient, a współpraca z nim zawsze opiera się na uczciwych i partnerskich zasadach. Realizując powierzone nam zadania stawiamy na profesjonalizm, dzięki czemu jesteśmy pewnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

Cele do osiągnięcia

  • Dbałość o klienta.
  • Ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych usług.
  • Rozbudowa floty samochodowej, będącej w posiadaniu firmy.
  • Realizowanie zadań w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
  • Poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska.
  • Profesjonalny i wykwalifikowany personel, realizujący postawione przez firmę cele oraz pozostający w służbie naszym obecnym i potencjalnym klientom.

Strategia rozwoju

KOMA doskonale zdaje sobie sprawę, iż w dobie bardzo silnej konkurencji na zainteresowanie
i zaufanie klienta może liczyć tylko ten, kto jest w stanie zagwarantować najwyższą jakość usług. Dlatego też najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest osiąganie najwyższej jakości poprzez stosowanie najnowszych technologii i innowacji oraz dobór zmotywowanej i wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Promowanie przez naszą firmę zachowań proekologicznych, związanych przecież niezwykle mocno z utrzymaniem czystości i racjonalną gospodarką odpadami, opiera się na kształtowaniu świadomości ekologicznej nie tylko naszych klientów ale i wszystkich mieszkańców.
Dbałość o ekologię oraz prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie destrukcyjnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko naturalne jest wizytówką naszej firmy, a także swoistą kampanią nagłaśniającą problem o wydźwięku ogólnospołecznym.

Ciągłemu doskonaleniu podlega przede wszystkim system selektywnej zbiórki odpadów oraz inwestowanie w nowe pojemniki i specjalistyczne pojazdy do ich obsługi. Przyczynia się do tego również stała współpraca z zaprzyjaźnionymi firmami STORA ENSO, ZŁOMREX METAL, CMC, STENA RECYCLING.