Białystok oddział
Gen. Franciszka Kleeberga 20
15-691 Białystok
woj. podlaskie

oddział KOMA Białystok

Gen. Franciszka Kleeberga 20
15-691 Białystok
woj. podlaskie

bialystok@koma.net.pl

tel./fax (85) 307 03 03

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:

Białstok SEKTOR II – posesje zamieszkałe jednorodzinne

Aktualizacja: 10.09.2018

Białymstoku SEKTOR II – posesje niezamieszkałe, odbiór osiem razy w miesiącu

Aktualizacja: 10.09.2018

Białystok SEKTOR II – posesje niezamieszkałe, odbiór cztery razy w miesiącu

Aktualizacja: 10.09.2018

Białystok SEKTOR II – posesje niezamieszkałe, odbiór dwa razy w miesiącu

Białymstoku

Aktualizacja: 10.09.2018

Białystok SEKTOR II – posesje niezamieszkałe, odbiór pięć razy w miesiącu

Aktualizacja: 10.09.2018

Białystok SEKTOR II – posesje niezamieszkałe, odbiór sześć razy w miesiącu

Aktualizacja: 10.09.2018

Białystok SEKTOR II – posesje niezamieszkałe, odbiór trzy razy w miesiącu

Białystok SEKTOR II – posesje niezamieszkałe, odbiór trzy razy w miesiącu

Aktualizacja: 10.09.2018

Białystok SEKTOR II – posesje niezamieszkałe,odbiór dziewięć razy w miesiącu

Aktualizacja: 10.09.2018

Białystok SEKTOR II – Zabudowa Wielorodzinna

Aktualizacja: 14.11.2018