Działdowo oddział
ul. Grunwaldzka 52
13-200 Działdowo
woj. warmińsko-mazurskie

oddział KOMA Działdowo

ul. Grunwaldzka 52
13-200 Działdowo
woj. warmińsko-mazurskie

dzialdowszczyzna@koma.net.pl

tel. kom.: 506 506 434
tel. (23) 307 01 01

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:

LIDZBARK GMINA Sektor IIIA

Sektory

Rejon
Miejscowości Lidzbark

Aktualizacja: 14.02.2019

LIDZBARK GMINA Sektor IIIB

Sektory

Rejon
Miejscowości Lidzbark

Aktualizacja: 14.02.2019

LIDZBARK GMINA Sektor IVA

Sektory

Rejon
Miejscowości Lidzbark

Aktualizacja: 14.02.2019

LIDZBARK GMINA Sektor IVB

Sektory

Rejon
Miejscowości Lidzbark

Aktualizacja: 14.02.2019

RYBNO sektor I Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe – zabudowa jednorodzinna

Sektory

Rejon
Miejscowości Rybno

Aktualizacja: 15.02.2019

PŁOŚNICA GMINA – Sektor I

Sektory

Rejon
Miejscowości Płośnica

Aktualizacja: 15.02.2019

PŁOŚNICA GMINA – Sektor II

Sektory

Rejon
Miejscowości Płośnica

Aktualizacja: 15.02.2019

PŁOŚNICA GMINA – Sektor III

Sektory

Rejon
Miejscowości Płośnica

Aktualizacja: 15.02.2019