Oferta

KOMA Usługi Komunalne jest firmą zajmującą się kompleksową obsługą klienta w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych. Współpracujemy ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, sieciami handlowymi, firmami oraz osobami prywatnymi. Każdą ofertę przygotowujemy z indywidualnym podejściem do potrzeb i oczekiwań naszych kontrahentów.

Wciąż staramy się poszerzać naszą ofertę o nowe usługi tak aby klient miał możliwość korzystania z kompleksowej obsługi jednej firmy w jak najszerszym zakresie.

Aktualnie w ramach naszych usług oferujemy

Dodatkowo:

  • Odbiór odpadów segregowanych
  • Odbiór odpadów pobudowlanych, gruzu
  • Podstawianie pojemników i kontenerów
  • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Wywóz nieczystości ciekłych
  • Opróżnianie szamb
  • czyszczenie kanalizacji (wuko)
  • Sprzątanie terenów otwartych