PSZOK

PSZOK Olsztyn 

 

Od 1 maja 2019 r. nowy PSZOK  przeznaczony dla mieszkańców i firm z terenu Gminy Olsztyn znajduje się na terenie Firmy KOMA OLSZTYN Sp. z o.o. przy ulicy Towarowej 20a (wjazd od nowej ul. Budowlanej). 

Godziny pracy PSZOK:

poniedziałek – piątek: 7.00 – 17.00

sobota: 8:00 – 14:00

niedziela i święta: nieczynny

tel. 530 540 141

e-mail: pszok.olsztyn@koma.net.pl

PSZOK DLA MIESZKAŃCÓW:

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Olsztyn i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami, możesz bezpłatnie dostarczać niżej wymienione odpady do PSZOK za okazaniem dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Olsztyn i/lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami na rachunek Gminy Olsztyn.

Dotyczy odpadów:

 • papier (kartony, tektura falista),
 • papier (książki zeszyty, gazety itp.),
 • plastik (butelki po napojach, reklamówki, opakowania po chemii gospodarczej itp.),
 • szkło opakowaniowe (butelki, słoiki itp.),
 • metale (puszki po napojach, karmach dla zwierząt itp.)
 • opakowania tetra-pak (kartoniki po napojach),
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (lodówki, telewizory, komputery, suszarki do włosów, żarówki, świetlówki itp),
 • opony (samochodowe, rowerowe),
 • zużyte baterie,
 • odpady biodegradowalne (trawa, liście, chwasty itp.),
 • odpady wielkogabarytowe (meble: łóżka, biurka, stoły itp.),
 • odzież i tekstylia (ubrania, koce, ręczniki, chodniczki itp.) ,
 • popiół z gospodarstw domowych,
 • przeterminowane leki,
 • odpady zawierające rtęć (termometry, poziomice itp.),
 • substancje wykazujące właściwości niebezpieczne i opakowania zawierające resztki substancji niebezpiecznych (rozpuszczalniki, detergenty, farby, kleje, lepiszcze itp.), środki ochrony roślin, przeterminowane farby.

Przyjęcie odpadów budowlano-remontowych (gruz, beton, ceramika, zmieszane remontowe) jest ograniczone limitem  w ilości mniej niż 1 m³/tydzień (jednorazowo na nieruchomość – gospodarstwo domowe. Za każdą ilość powyżej określonego limitu pobierana jest opłata na podstawie aktualnego cennika.

PSZOK DLA FIRM:

W przypadku firm i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z Gminy Olsztyn bezpłatnie i bez ograniczeń przyjmowane są wyłącznie odpady surowcowe w postaci makulatury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego (wyłącznie komunalne – wchodzące w system odbioru gminny), przeterminowane leki, odpady biodegradowalne (zielone) w ilości do 5 m³/pół roku oraz zużyte opony w ilości do 4 szt./rok. Bezpłatne przyjęcie odpadów wielkogabarytowych możliwe jest jedynie raz w roku (jednorazowo na nieruchomość).

Za każdą ilość powyżej określonego limitu pobierana jest opłata na podstawie aktualnego cennika.

UWAGA!

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych oraz surowców wtórnych w znacznym stopniu zanieczyszczonych.

Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub telefonicznie pod numerem: 530 540 141

REGULAMIN I CENNIK PSZOK

PSZOK Stacjonarny – Regulamin

PSZOK Mobilny – Regulamin

Regulamin Punktu Wymiany Rzeczy Używanych z załącznikami

Cennik przyjęcia odpadów do PSZOK

HARMONOGRAM WYJAZDÓW MOBILNEGO PSZOK

Brzeziny

Dajtki

Generałów

Grunwaldzkie

Gutkowo

Jaroty

Kormoran

Kortowo

Kościuszki

Kętrzyńskiego

Likusy

Mazurskie

Nad Jeziorem Długim

Nagórki

Pieczewo

Podleśna

Podgrodzie

Pojezierze

Redykajny

Śródmieście

Wojska Polskiego

Zatorze

Zielona Górka

Więcej informacji na stronie internetowej: www.czysty.olsztyn.eu