Giżycko oddział
ul. Sybiraków 11
11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

oddział KOMA Giżycko

ul. Sybiraków 11
11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

gizycko@koma.pl

tel.: (87) 300 03 01
tel. kom.: 730 776 626

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:

BANIE MAZURSKIE Niezamieszkałe 1x MC 2022 (Segregacja)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BANIE MAZURSKIE Niezamieszkałe 2x MC 2022 (Segregacja)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurkskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BANIE MAZURSKIE Niezamieszkałe 4xMC 2022 (Segregacja)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BANIE MAZURSKIE Niezamieszkałe 4xMC 2022 (Zmieszane+Bio)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BANIE MAZURSKIE Wspólnoty 4xMC 2022 (Segregacja)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BANIE MAZURSKIE Wspólnoty 4xMC 2022 (Zmieszane+Bio)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BANIE MAZURSKIE ZABUDOWA JEDNORODZINNA 2020 harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 08.01.2020

BANIE MAZURSKIE Zamieszkałe 2022 (Worki)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BANIE MAZURSKIE Zamieszkałe i Niezamieszkałe 2xMC 2022 (Zmiesz+Bio)

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 10.01.2022

BUDRY Niezamieszkałe 2022 1xMC (SEGREGACJA)

Sektory

Rejon
Miejscowości Budry

Aktualizacja: 10.01.2022