Giżycko oddział
ul. Sybiraków 11
11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

oddział KOMA Giżycko

ul. Sybiraków 11
11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

gizycko@koma.net.pl

tel.: (87) 300 03 01
tel. kom.: 730 776 626

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:

BANIE MAZURSKIE Wspólnoty 2021 (Segregacja 120,240,360)

Sektory

Rejon
Miejscowości BANIE MAZURSKIE

Aktualizacja: 26.01.2021

BANIE MAZURSKIE Wspólnoty 2021 (Segregacja1100 biodegradowalne i szkło)

Sektory

Rejon
Miejscowości BANIE MAZURSKIE

Aktualizacja: 26.01.2021

BANIE MAZURSKIE Wspólnoty 2021 (Segregacja1100 metale i tworzywa sztuczne, papier)

Sektory

Rejon
Miejscowości BANIE MAZURSKIE

Aktualizacja: 26.01.2021

BANIE MAZURSKIE Wspólnoty 2021 (Zmieszane)

Sektory

Rejon
Miejscowości BANIE MAZURSKIE

Aktualizacja: 26.01.2021

BANIE MAZURSKIE ZABUDOWA JEDNORODZINNA 2020 harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sektory

Rejon
Miejscowości Banie Mazurskie

Aktualizacja: 08.01.2020

BANIE MAZURSKIE Zamieszkałe 2021 (Worki)

Sektory

Rejon
Miejscowości BANIE MAZURSKIE

Aktualizacja: 27.01.2021

BANIE MAZURSKIE Zamieszkałe 2021 (Zmiesz+Bio)

Sektory

Rejon
Miejscowości BANIE MAZURSKIE

Aktualizacja: 26.01.2021

BUDRY NIEZAMIESZKAŁE 1-2XMC 2021 (ZMIESZANE)

Sektory

Rejon
Miejscowości BUDRY

Aktualizacja: 26.01.2021

BUDRY NIEZAMIESZKAŁE 2021 1-2x MC (SEGREGACJA 1100 biodegradowalne, szkło)

Sektory

Rejon
Miejscowości BUDRY

Aktualizacja: 26.01.2021

BUDRY NIEZAMIESZKAŁE 2021 1-2x MC (SEGREGACJA 1100 metale i tworzywa sztuczne, papier)

Sektory

Rejon
Miejscowości BUDRY

Aktualizacja: 26.01.2021